Relevante links

På denne side er samlet de fleste relevante links inden for Referencelaboratoriets område. Vær opmærksom på at en sådan link-side aldrig kan være fuldstændig dækkende. Der er foretaget fravalg og uden tvivl også forglemmelser. Hvis du mener der mangler links til denne side eller opdager at links ikke fungerer bedes du sende en mail til Lars K. Gram.

Regulering af luftforurening

Bekendtgørelser

 • Godkendelsesbekendtgørelsen (1394: 2021 – Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed (Standardvilkår))
 • Standard vilkår (1537: 2019 – Bekendtgørelse om standardvilkår i godkendelse af listevirksomhed) Denne bekendtgørelse indeholder samtlige standardvilkår /var tidligere et bilag i godkendelsesbekendtgørelsen)
 • Maskinværkstedsbekendtgørelsen (1477: 2017 – Bekendtgørelse om virksomheder, der forarbejder emner af jern, stål eller andre metaller)
 • Store fyr bekendtgørelsen (2120: 2020 – Bekendtgørelse om begrænsning af visse luftforurenende emissioner fra store fyringsanlæg)
 • Affaldsforbrændingsbekendtgørelsen (1271: 2017 – Bekendtgørelse om anlæg, der forbrænder affald)
 • Mellemstore fyr bekendtgørelsen (MCP-bekendtgørelsen) (1535:2019 – Bekendtgørelse om miljøkrav for mellemstore fyringsanlæg.
 • Træaffaldsbekendtgørelsen (1471: 2017 – Bekendtgørelse om forbrænding af visse typer af træaffald på trævareforarbejdende virksomheder)
 • VOC-bekendtgørelsen (1491: 2015 – Bekendtgørelse om anlæg og aktiviteter, hvor der bruges organiske opløsningsmidler)
 • Gasmotorbekendtgørelsen (1473: 2017 – Bekendtgørelse om begrænsning af emission af nitrogenoxider og carbonmonooxid fra motorer og turbiner)
 • Offshorefyringsanlæg (1449: 2012 – Bekendtgørelse om visse luftforurenende emissioner fra fyringsanlæg på platforme på havet)
 • Benzindampsbekendtgørelsen (1454: 2015 – Bekendtgørelse om begrænsning af udslip af dampe ved oplagring og distribution af benzin)
 • NOX-afgift bekendtgørelsen (723: 2011 – Bekendtgørelse om måling af udledningen af kvælstofoxider (NOx) og om godtgørelse af afgiften)

EU direktiver

IED direktivet (industri emissions direktivet) (sammenskrivning af det gamle IPPC direktiv, affaldsdirektivet, store fyr direktivet, VOC direktivet m.fl.)

Direktivet om mellemstore fyr

Det gamle EU direktiv om forbrænding af affald

Det gamle EU direktiv om store fyringsanlæg

Eco-design direktivet

Det gamle VOC direktiv

Miljøstyrelsens vejledninger mv.

De Europæiske BREF-noter eller BAT-noter

Link til Miljøstyrelsens spørgsmål og svar (FAQ) vedr. BAT/BREF for Store Fyringsanlæg.

BREF-note om monitering: Monitoring of emissions from IED-installations (ROM)

Styrelser, myndigheder, organisationer

Måling af emissioner til Luften

Standardisering

Miljøstyrelsens anbefalede metoder

 

DANAK

Andet relevant vedr. luftforurening