AMS på affaldsforbrændingsanlæg og store fyringsanlæg

Referat fra møde mellem Miljøstyrelsen, ELSAM A/S og Miljøstyrelsens Referencelaboratorium for luftbårne emissioner v. dk-TEKNIK om krav til affaldsforbrændingsanlæg i fbm. ny bekendtgørelse.

Projekt vedr. fortolkninger og anbefalinger til kvalitetssystemet EN 14181 og de tilknyttede bekendtgørelser (forbrændingsbekendtgørelsen og store fyr bekendtgørelsen).

Den praktiske implementering af kvalitetssystemet EN 14181 og i den forbindelse også Miljøstyrelsens anbefalede metode MEL-16 om kvalitetssikring af automatisk målende udstyr har resulteret i en lang række udfordringer, som blev søgt løst med “Rapport 39: Anbefalinger til praktisk anvendelse af DS/EN 14181 og bekendtgørelserne om affaldsforbrænding og store fyringsanlæg“. Klik her få at se høringsversionen.

I 2014 udkom der en revideret En 14181: 2014 og i 2013 blev en kraftigt revideret MEL-16 (metodeblad for “Kvalitetssikring af AMS (Automatisk Målende Systemer)” udarbejdet. Med disse udgivelser bortfalder rapport 39 og dens anbefalinger.

Lars K. Gram fra FORCE Technology er projektleder for MEL-16.