Referencelaboratoriet gennemfører en række tekniske udredningsopgaver for Miljøstyrelsen, som bla. omfatter

  • Udvikling af metoder til forbedring af prøveudtagning og analysemetoder.
  • Præstationsprøvninger for danske og udenlandske laboratorier.
  • Rådgivning til emissionslaboratorier, virksomheder, myndigheder og Miljøstyrelsen om prøveudtagning og analysemetoder.
  • Bistand til Miljøstyrelsen i forbindelse med udarbejdelse af vejledninger, bekendtgørelser etc.
  • Tilrettelægge og afholde relevante kurser.
  • Gennemføre temadage / workshops om aktuelle emner.
  • Standardiseringsarbejde og andet internationalt arbejde.

En del af dette arbejder egner sig til offentliggørelse som tekniske rapporter, notater, metodelister eller metodeblade.

Miljøstyrelsen har endvidere udarbejdet en række supplementer til Luftvejledningen, som også præsenteres her på siden.

Klik på links til højre for at komme til de relevante undersider.

Metodelisten og metodebladene findes under bjælken med teksten “Anbefalede metoder” eller ved at klikke her.