Spørgsmål og svar (svartjenesten)

Her kan du søge på de spørgsmål der i tidens løb er stillet til Referencelaboratoriets svartjeneste. Spørgsmål og svar er anonymiseret og kvalitetssikret til web-brug, således at kun spørgsmål/svar der har generel interesse kan findes ved søgning i databasen. De tidligste besvarelser går tilbage til 1997 og visse af disse svar kan have mistet deres relevans når nye vejledninger, bekendtgørelser eller lign. udkommer. Eksempelvis har den nye Luftvejledning nr. 2, 2001 i sig selv besvaret en stor del af de spørgsmål der blev stillet før 2001.

Vær opmærksom på Miljøstyrelsens luftside, som også kan indholde relevant information.

Søgning i svartjenestens database

Du kan søge på tekst, eller emnegrupper eller kombinationer. Søgefunktionen indeholder en og-funktion mellem tekst og emnegrupper og en valgfri og/eller-funktion mellem flere emnegrupper. Vær opmærksom på at tekst-søgningen søger på hele ord og sætninger. En søgning på fx. “emission” vil ikke finde “emissionsmålinger”. Resultatet af søgningen er en liste med overskrifter, som du kan klikke på for at fremkalde teksten i det enkelte spørgsmål/svar. De nyeste spørgsmål/svar findes øverst i listen.