Spørgsmål og svar (svartjenesten)

Her kan du søge på de spørgsmål der i tidens løb er stillet til Referencelaboratoriets svartjeneste. Spørgsmål og svar er anonymiseret og kvalitetssikret til web-brug, således at kun spørgsmål/svar der har generel interesse kan findes ved søgning i databasen. De tidligste besvarelser går tilbage til 1997 og visse af disse svar kan have mistet deres relevans når nye vejledninger, bekendtgørelser eller lign. udkommer. Eksempelvis har den nye Luftvejledning nr. 2, 2001 i sig selv besvaret en stor del af de spørgsmål der blev stillet før 2001.

Vær opmærksom på Miljøstyrelsens luftside, som også kan indholde relevant information.

Søgning i svartjenestens database

Søg efter en tekst, på løbenummeret for et spørgsmål, og på emner. En søgning efter fx teksten “emission” finder også “emissionsmålinger”. Resultatet er en liste af overskrifter med de nyeste øverst. Ved klik på en overskrift vises hele spørgsmålet og svaret.

Hvis du vil se alle tilgængelige spørgsmål og svar, så klik søg uden at udfylde nogen af felterne.