Vederlagsfri rådgivning til laboratorier, myndigheder og virksomheder

En af Referencelaboratoriets vigtigste opgaver er svartjenesten. Her gives vederlagsfri rådgivning til laboratorier, myndigheder og virksomheder om måling af emissioner til luften. Rådgivningen omfatter ud over måle- og analysemetoder også vilkårsformulering i forbindelse med luftforurening.

Alle er velkomne til at henvende sig og få kvalificeret svar på spørgsmål om ovenstående emner. Hvis spørgsmålet kan besvares på kort tid, er hjælpen uden beregning.

Med henblik på at reducere antallet af henvendelser (af hensyn til økonomien) og gøre dem mere målrettede gælder der følgende regler for henvendelse:

 • Alle spørgsmål skal stilles via denne formular
 • Spørgsmålene skal være formuleret generelt og må altså ikke være formuleret som en specifik sag.
 • Spørgsmål om B-værdier mv. skal rettes direkte til Miljøstyrelsen
 • Du skal have søgt i databasen efter tidligere brugbare svar inden du henvender dig
 • Spørgsmålene skal have karakter af ”need to know” snarere end ”nice to know”
 • Du kan stille spørgsmål inden for følgende emner og alt hvad der falder uden for vil ikke blive besvaret:Målemetoder og analysemetoder til luftemissionsmåling
  • Målemetoder til AMS, herunder kvalitetsikring af AMS
  • Standardisering inden for området
  • Vilkårsformulering
  • Ringtest, parallelmålinger metodeækvivalens
  • Miljøstyrelsens anbefalede metoder til luftemissionsmåling

Se endvidere på forsiden af www.ref-lab.dk hvilken juridisk status svar i svartjenesten har.

Spørgsmål stilles ved at udfylde formularen i Spørgsmål til svartjenesten.

Udvalgte spørgsmål og svar (FAQ) er tilgængelige på en database , hvor der kan foretages søgning på emneord eller fritekstsøgning. Alle spørgsmål/svar der er tilgængelige på internettet er anonymiseret.

Formålet med databasen er naturligvis, at Referencelaboratoriet ikke skal bruge ressourcer på at besvare spørgsmål, der allerede er besvaret. Du opfordres derfor til at søge dit svar i databasen inden du henvender dig til svartjenesten.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev her og hold dig opdateret