Udarbejdelse af standarder

Under udarbejdelsen af en standard tildeles der i CEN (i modsætning til ISO) ikke noget nummer. Dette skyldes, at dokumentet på dette stadie gennemgår store tekniske og faglige ændringer, og det er derfor ikke praktisk at offentliggøre flere forskellige versioner af dokumentet.

I forbindelse med beslutningen om at udarbejde en standard, tildeles den et 6-cifret identifikationsnummer, et såkaldt Work Item nummer (eller WI-number), så det er muligt entydigt at identificere dokumentet. På dette tidspunkt i processen er det normal ikke muligt at købe standarden hos Dansk Standard på grund af de mange mulige ændringer.

Når arbejdsgruppen mener at standarden er færdig, sendes den til høring blandt alle de nationer, der er tilmeldt CEN, det vil sige EU- og EFTA-landene. På dette tidspunkt tildeles standarden et nummer af typen prEN XXXXX. ”pr” viser at der er tale om en foreløbig version (pr = preliminary), og ”EN” at der er tale om en Europæisk standard (European Norm). X’erne indikerer det 5-cifrede løbenummer der tildeles standarden fra centralt hold.

Høringen gennemføres for at de deltagende lande skal have mulighed for at kommentere, og muligvis ændre, det tekniske indhold i standarden. Det er næsten aldrig sket, at den beskrevne metode er blevet ændret totalt. Hvis man køber – og anvender – en foreløbig standard, er det vigtigt at gøre sig klart at der kan komme ændringer til senere. Er det nødvendigt at være meget præcis i beskrivelsen af en metode, skal der derfor også refereres til et versionsnummer.

Når alle høringssvar er behandlet og implementeret i standarden, sendes den til endelig afstemning. I denne proces kan der principielt kun stemmes ja eller nej. Dog er enkelte redaktionelle rettelser tilladte. På dette trin er standarden stadig foreløbig, og betegnes stadig prEN XXXXX.

Den færdige og publicerede standard betegnes EN XXXXX. Det er værd at bemærke, at der ikke sker nogen tekniske/faglige ændringer i en standard fra den sendes til afstemning, og til den publiceres. På grund af afstemningsregler og forretningsgange, kan denne proces godt tage lang tid – op imod et år. I denne periode vil den foreløbige version kunne anvendes, men det er vigtigt at sikre sig, at det er den prEN-version, som er sendt til afstemning der refereres til.

Rapport nr 84 fra Referencelaboratoriet beskriver samspillet mellem metodeblade og standarder mm.