Oversigt over arbejdsgrupper i CEN og ISO

Gruppenummer og komponent
Standard nummer
Bemærkning
CEN/TC 264/WG 1: Dioxiner
Del 1 (prøvetagning)
EN 1948-1: 2006
Del 2 (ekstraktion og oprensning)
EN 1948-2: 2006
Del 3 (analyse)EN 1948-3: 2006
Del 4 (dioxinlignende PCB’er)EN 1948-4: 2006
Del 5 (langtidsprøvetagning)EN 1948-5: 2015
CEN/TC 264/WG 2: Lugt
EN 13725: 2003Til afstemning forventes udkommet 2021.
CEN/TC 264/WG 3: HCl
HCl manuel metodeEN 1911: 2010
HCL IR-metode
EN 16429: 2013
CEN/TC 264/WG 4: TVOC og VOC
FID monitor
EN 12619: 2013
Individuelle komponenter på faste adsorbenter
CEN/TS 13649: 2014
CEN/TC 264/WG 5: Støv
Manuel metode
EN 13284-1: 2017
AMS metode
EN 13284-2: 2017
CEN/TC 264/WG 8: Hg og spormetaller
Hg manuel metode
EN 13211: 2001
Revideres - forventet 2021
Hg med fast adsorbentCEN/TS 17286: 2019
Hg AMS metode
EN 14884: 2005Revideres - forventet 2021
Spormetaller manuel metode
EN 14385: 2004Revideres - forventet 2021
CEN/TC 264/WG 9: Kvalitetssikring af AMS
EN 14181: 2014
Vejledning i anvendelsen af EN 14181
CEN/TR 15983: 2010
Tilbagetrukket (erstattes af EN 14181: 2014)
CEN/TC 264/WG 16 – SO2, NOx, O2, CO og H2O mm:
SO2 vådkemisk metode
EN 14791: 2017
NOxEN 14792: 2017
O2
EN 14789: 2017
CO
EN 15058: 2017
H2O
EN 14790: 2017
SO2 instrumentel metode
CEN/TS 17021: 2017
CO2
DS/CEN/TS 17405: 2020
CEN/TC 264/WG 19: Planlægning, strategi, rapportering og indretning af målesteder
Planlægning, strategi, rapportering og indretning af  målestederEN 15259: 2007
Luftkvalitet - Måling af emissioner fra stationære kilder - Vejledning til udarbejdelse af standardiserede metoderCEN/TS 15675: 2007
Den tidligere standard fra 2002 er trukket tilbage og erstattet af denne vejledning (tidligere standard: Anvendelsen af ISO 17025: 2005 til periode målinger (fx luftemissionsmålinger))
CEN/TC 264/WG 22: Certifikation af AMS
EN 15267-1: 2009


EN 15267-2: 2009


EN 15267-3: 2009


EN 15267-4: 2017

EN ISO 9169: 2006


EN 15859: 2010
CEN/TC 264/WG 23: Manuel og automatisk måling af hastighed og volumen flow
EN 19611-1: 2013


EN 19611-2: 2013
CEN/TC 264/WG 27: Måling af lugtpåvirkning ved feltinspektion – net metode og røgfane metodeEN 16841-1: 2016

EN 16841-2: 2016

CEN/TC 264/WG 33: Drivhus gasser
EN 19694 del 1-6: 2016
CEN/TC/WG36: FTIR metode
CEN/TS 17337: 2019
CEN/TC/WG37: PEMS – Predictive Emission Monitoring Systems
CEN/TS 17918: 2018
CEN TC 264: WG40. Formaldehyd - manuel metodeIntet nr.Under udvikling - forventes færdig 2021
CEN TC 264: WG45. Standard for præstationsprøvningerintet nr.Under udvikling
ISO/TC 146/SC 1: Stationære kilder
PM10 og PM2,5 i lave koncentrationer med impaktor
EN ISO 23210-1: 2010
Bestemmelse af tidsbaserede masse emissioner og emissionsfaktorerEN ISO 11771: 2011
ISO/TC 146/SC 4: Generelle aspekter
Vejledning i at estimere måleusikkerhed
EN ISO 20988: 2007
Påvisning af en alternativ metodes ækvivalens med en referencemetodeEN 14793: 2017
Metode til at estimere en målers usikkerhed ud fra oplysninger om målerens karakteristika.
EN ISO 14956: 2006
ISO TC1 WG33: NH3 manuel metodeDS/ISO 21877: 2019

 Notater fra udvalgte arbejdsgrupper:

Information om WG45 opdateret dec. 2020