Standardisering indenfor ”Måling af emissioner til luften”

Der findes to væsentlige organisationer der udarbejder standarder indenfor området ”Måling af gasser og partikler i luft” – ISO og CEN. Det officielle danske medlem af begge organisationer er Dansk Standard, som via et nationalt udvalg, S-154 ”Metoder til bestemmelse af forurening i luft”, udpeger danske eksperter de tekniske arbejdsgrupper og sammensætter danske delegationer til møder i de tekniske komitéer.

CEN er den europæiske standardiseringsorganisation, og arbejdet her er meget tæt knyttet til forskellige EU-direktiver. Europæiske standarder skal implementeres som danske standarder.

ISO er den internationale standardiseringsorganisation, og det er frivillig for de enkelte medlemmer om de vil implementere ISO-standarder som nationale standarder. Der foregår naturligvis en del samarbejde mellem CEN og ISO omkring udviklingen af standarder.

Forskellen i status for standarderne, betyder at S-154 har valgt at lægge størst vægt på arbejdet i CEN.

 

Det nationale udvalg, S-154, har deres egen hjemmeside under Dansk Standard, hvor der er links til yderligere oplysninger om arbejdet i både ISO og CEN. Der er også et link til oversigter over standarder i høring og vedtagne standarder. På denne side findes e-mail links til de ansvarlige hos Dansk Standard, som kan give yderligere oplysninger om standardisering, køb af standarder og S-154.

Færdiggørelsen af en standard gennemgår en række trin, som beskrevet i følgende link:

Klik hér for at komme til udarbejdelse af standarder

Referencelaboratoriet støtter Lars K. Gram’s arbejde som formand for S-154. Formanden for S-154 deltager i det årlige møde i CEN/TC 264 ”Air Quality”. Den nuværende formand for CEN/TC 264 ”Air Quality” hedder Rod Robinson og er fra Storbritanien.

Arbejdsgrupper under CEN er beskrevet her.