Metodeliste

Citat fra Luftvejledningen (vejl. 2, 2002 fra Miljøstyrelsen):

8.2.1 Metodeliste, præstationskontrol og stikprøvekontrol

“Målemetoder fra metodehåndbogen anført i tabel 11 anbefales benyttet ved præstationskontrol og stikprøvekontrol. I særlige situationer kan det være hensigtsmæssigt at benytte modifikationer af metoderne eller andre målemetoder end de anbefalede. I disse tilfælde bør metodevalget være velargumenteret og godkendt af tilsynsmyndigheden, inden målingerne gennemføres. I tvivlstilfælde kan referencelaboratoriets svartjeneste kontaktes.”

Miljøstyrelsens metodeliste februar 2024 (revision 1).

Breve fra Refencelaboratoriet vedrørende specifikke måletekniske problemstillinger:

Måling af UHC på naturgasdrevne motorer og turbiner -udgår – er nu en del af metodebladet MEL-07 Bestemmelse af koncentrationer af gasformig TOC (total organisk carbon) i strømmende gas (flammeionisationsdetektion)

Semiviolatiles og måling af tørt støv – udgår – er nu indarbejdet i metodebladet MEL-02 (Bestemmelse af koncentrationen af partikulært materiale (støv) i strømmende gas)

Sikkerhed ved emissionsmålinger.