Aktuelle høringer

Høringsbrev marts 2017

Høring af reviderede metodeblade (MEL-02 Partikler, MEL-03 NOX, MEL-04 SO2.

Miljøstyrelsen og Referencelaboratoriet for måling af emissioner til luften sender hermed ovenstående metodeblade i høring.

Høringen bliver også annonceret i NYT fra REF-LAB samt på www.ref-lab.dk og alle interesserede kan afgive høringssvar.

  • MEL-02 Partikler
    • Metodebladet er revideret i relation til den reviderede standard prEN 13284-1: 2016. Standarden har været gennem formal vote og forventes at udkomme i foråret 2017.
  • MEL-03 NOX
    • Metodebladet er revideret i relation til den reviderede standard EN 14792: 2017.
  • MEL-04 SO2
    • Metodebladet er revideret i relation til den reviderede standard EN 14791: 2017.

Metodebladene kan findes på www.ref-lab.dk under anbefalede metoder eller ved at følge links i teksten ovenfor. Bemærk at versioner med ændringer markeret kan findes på sammen med metodebladene på hjemmesiden.

Kommentarer bedes indføjet i de svarskemaer der kan findes sammen med metodebladene på hjemmesiden.

Skemaet bedes sendt (i elektronisk version) til

FORCE Technology

Miljøstyrelsens Referencelaboratorium for måling af emissioner til luften

Att.: Lars K. Gram

Park Allé 345

2605 Brøndby

E-mail: lkg@force.dk

Al høringsmateriale er tilgængeligt på www.ref-lab.dk og høringen annonceres også i NYT fra REF-LAB.

Kommentarer skal være Referencelaboratoriet i hænde senest den 24. april  2017.