Supplement til Luftvejledningen. Måling af NOX og CO fra gas- og gasoliefyrede energianlæg med en indfyret effekt på 5 til 30 MW.

Supplement til Luftvejledningen. Grænseværdien for formaldehyd for gasmotorer i Luftvejledningen, vejledning nr. 2 2001 fra Miljøstyrelsen

Vedrørende 2. supplement til Luftvejledningen om udsættelse af datoen til 1. juli 2006 for ikrafttrædelse af grænseværdien for formaldehyd for nye gasmotorer.

Supplement til Luftvejledningen. Emissionsgrænseværdi og målemetode for Polychlorerede Bifenyler (PCB)

Supplement til Luftvejledningen. Revision af afsnit 3.2.3.1 g 5.4.5 (om absolutfiltre)