FORCE Technologys og Eurofins eksperter

Til referencelaboratoriet er knyttet flere af FORCE Technologys og Eurofins eksperter, og vi anbefaler direkte henvendelse til disse, eller evt. til sekretæren:

 

Prøvetagning af uorganiske stoffer – Lars K. Gram /Karsten Fuglsang

Prøvetagning af organiske stoffer – Lars K. Gram /Karsten Fuglsang

Prøvetagning og analyse af lugt – Arne Oxbøl /Jørgen Boje

Målestrategisk planlægning – Lars K. Gram

Prøvetagning og analyse af støv, hjælpeparametre etc. – Lars K Gram/Steen Meldorf

Prøvetagning af organiske mikroforureninger (PAH, dioxin etc.) – Ole Schleicher

Analyser af udtagne luftprøver – Theo Berkhoudt /Peter Mortensen

Vilkårsformulering mv. – Knud Christiansen /Ole Schleicher

Metoder AMS (Automatisk målende systemer) – Lars K Gram

Præstationsprøvning, prøvetagning – Arne Oxbøl

Præstationsprøvning, analyser – Peter Mortensen

Standardisering m.v. – Ole Schleicher/Lars K Gram